مسابقات

مسابقات (2)

این بخش شامل مسابقات انجام گرفته در پژهش سرای دانش آموزی مراغه می باشد.

به همت پژوهش سرای دانش آموزی مراغه برای اولین بار در سطح استان مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) در بین 650 نفر از دانش آموزان مدارس منطقه برگزار گردید.

جمعه, 11 ارديبهشت 1394

مسابقه مهندسی پرواز (موشک کاغذی) با شرکت نزدیک به 700 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس مراغه برگزار گردید

آخرین اخبار

کارگاه های آموزشی