سه شنبه, 21 مهر 1394 07:37

به‌منظور ایجاد زمینه رشد علمی جامعه دانش‌آموزی و مشارکت مراکز آموزشی، در فاصله زمانی ۹۴/۷/۱ تا ۹۴/۹/۱۰، «مسابقه نور ابن هیثم» با موضوع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی یک‌دقیقه‌ای در بین دانش آموزان و مراکز آموزشی و پژوهش سراها برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه, 22 مهر 1394 13:12

طبق مصوبه کمیته برنامه ریزی مبالغ استفاده از تالار شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به شرح زیر اعلام گردید.

یکشنبه, 13 مهر 1393 04:08

تمامی مدارس می توانند از بخش های مختلف پژوهش سرا با پرداخت مبالغ مصوب زیر استفاده نمایند.

جمعه, 03 مهر 1394 02:29

عطف بخشنامه 1800/24011/403 مورخه 94/04/29 وزارت آموزش و پرورش در خصوص ادغام کدهای پژوهش سرا و حذف کد شیفت صبح، برنامه و ساعات کاری پژوهش سرا به در سال تحصیلی 95-94 به شرح زیر تصویب گردید.

آخرین اخبار

کارگاه های آموزشی